top of page

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Oy Axnet Ab:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

REKISTERIN NIMI

Axnetin asiakas- ja markkinointirekisteri

 

REKISTERIN PITÄJÄ

Axnet Oy
Sini
kallion tie 12
02630 ESPOO

 

YHTEYSHENKILÖ

Anton Stenfors
puh. 040 579 34 74
anton@axnet.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, yrityksen uusista palveluista tiedottaminen sekä uusien asiakkaiden hankinta ja kontaktoinnin seuranta. Rekisteröidylle henkilölle voidaan lähettää erillisellä hyväksynnällä myös suoramarkkinointia ja uutiskirjeitä.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan pyydettäessä.

 

EVÄSTEET

Verkkosivusto www.axnet.fi ei käytä evästeitä.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti/arvo/titteli, suoramarkkinointilupa ja uutiskirjeen tilaus. Asiakashankinnan osalta rekisterissä on myös tieto kontaktoinnin ajankohdasta, tavasta ja sovituista toimenpiteistä.

Lisäksi rekisteri sisältää tietoja siitä yrityksestä, jossa henkilö toimii. Tällaisia tietoja voivat olla yrityksen nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja osoitetiedot.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, yleisesti saatavilla olevista internet lähteistä, messuilta yms. tapahtumista saaduista kontakteista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai muissa vastikkeellisissa tai vastikkeettomissa hyötymistarkoituksissa. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille kumppaneille vain, mikäli se on tarpeen rekisterinpitäjän oman taloushallinnon tai palvelun tuottamiseksi. Tällaisia palveluita voivat olla esim. tuotteiden lähettäminen asiakkaille logistiikka- tai kumppanin välityksellä.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa yhtiön toimipaikassa. ATK:lla käsiteltävät tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja aineistoon on annettu käyttöoikeus vain rekisterinpitäjän henkilöstölle asiakassuhteen hoitamista varten.

bottom of page